"บริการดี+ราคาดี = จบ"

 

Visa and Insurance

รับปรึกษาทำวีซ่า โซนยุโรป และโซนอเมริกา

ขั้นตอนของการทำวีซ่า

สัญลักษณ์ขั้นตอน

ใช้เวลา 1 วัน จากวันเริ่มต้น

ใช้เวลา 1 วัน จากวันเริ่มต้น

ใช้เวลา 4 วัน จากวันเริ่มต้น

ใช้เวลา 2-3 วัน จากวันเริ่มต้น

ใช้เวลา 5 วัน จากวันเริ่มต้น

ขึ้นอยู่กับ "วันและเวลานัดหมาย "ที่ได้

ใช้เวลาพิจารณา ตั้งแต่ 7 - 15 วัน หลังเข้ายื่นคำร้องและเอกสารทั้งหมด (อาจมากกว่าตามแต่กรณี)

ติดตามหลังการเข้ายื่นตั้งแต่ 5 วันเป็นต้นไป

สามารถจัดส่งทันทีที่เอกสารส่งออกจากสถานที่ยื่นคำร้อง

ใช้เวลา 1 - 2 วัน นับจากวันที่ได้เอกสารคืนจากสถานที่ยื่น

ค่าใช้จ่ายต่อการยื่น 1 วีซ่า

   1. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ตามราคาจริง)

   2. ค่าบริการของสิริ 2,500 บาท (รวมตามรายละเอียดด้านล่าง)

      > ค่าเก็บรวบรวมเอกสารทั้งหมด ถึงที่อยู่ 1 ครั้ง (เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล)

      > ค่าจัดส่งเอกสารทั้งหมดคืน ถึงที่อยู่ 1 ครั้ง (เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล)

      > ค่าแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษทุกฉบับ

      > การจัดเตรียมเอกสารและการกรอกข้อมูลคำร้องผ่านทาง Online (ยกเว้นการลงลายมือชื่อ)

      > การเตรียมตัวตอบคำถามสัมภาษณ์ในวันที่เข้ายื่นคำร้อง

      > การติดตามผลวีซ่า และการรับเล่มพาสสปอร์ต

   3. (ถ้ามี) ค่าประกันการเดินทาง (ท่านสามารถซื้อผ่านสิริทัวร์เซ็นเตอร์ได้ ตามรายละเอียดด้านล่าง)

 * หมายเหตุ : การพิจารณาการให้วีซ่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต ผ่านเอกสารของผู้ยื่นที่จัดเตรียมไป โดยทางสิริสามารถให้คำแนะนำที่ดี รวมไปถึงการจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดให้พร้อมก่อนยื่น พร้อมวิธีการเข้ายื่นคำร้องจนเสร็จขั้นตอนอย่างเรียบร้อย และหากวีซ่าของท่านไม่ได้รับการพิจารณาผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า และสิริฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการได้เช่นกัน เพราะกระบวณการทำงานได้เริ่มผ่านไปแล้ว

** หมายเหตุ 2 : ทางสิริฯ ไม่รับดำเนินการทำวีซ่าที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง หรือเพื่อแอบอ้างใดๆ รวมไปถึงการทำเอกสารการันตีโรงแรมหรือตั๋วเครื่องบินปลอม เพื่อใช้ในการยื่นวีซ่าทุกกรณี เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

(ตัวอย่างรายการเอกสารสำหรับการยื่นวีซ่ายุโรป)

ตัวอย่างตารางค่าธรรมเนียม ค่าดำเนินการ ระยะเวลาที่ใช้ของการยื่นวีซ่า (แบบนักท่องเที่ยว)

ประเทศ

ค่าบริการ

ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า

สหรัฐอเมริกา

160 USD

แคนาดา

125 CAD

อังกฤษ

122 USD

ฝรั่งเศส

ตามผลสัมภาษณ์

15 วันทำการ

15 วันทำการ

7-15 วันทำการ

2,500 บาท

สวิสฯ

7-10 วันทำการ

อิตาลี

ประมาน 3,400 บาท

15 วันทำการ

เชงเก้น

เดนมาร์ก

เยอรมัน

สเปน

เนเธอแลนด์

ประมาน 3,800 บาท

15 วันทำการ

7-15 วันทำการ

15 วันทำการ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามสถานทูต โปรดสอบถามอีกครั้ง

ติดต่อสิริทัวร์เซ็นเตอร์

โทร 02-515-1005

อีเมลล์ Por@siritourcenter.com

 

รับทำประกันการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกกับ "Allianz global assistance"

ขั้นตอนการซื้อประกันการเดินทาง

   1. ปรึกษาการขอซื้อประกันการเดินทาง หรือศึกษารายละเอียดผ่านหน้าเว็บของสิริ (หากยื่นพร้อมวีซ่ากรุณาแจ้งเพิ่ม)

   2. ชำระเงินตามอัตราค่าประกัน (ตามตารางด้านล่าง)

   3. ขอเอกสารเบื้องต้น เช่น ก็อปปี้หน้าพาสสปอร์ต

   4. เจ้าหน้าที่ดำเนินการซื้อประกัน และสามารถส่งกลับได้ภายใน 1 ช.ม.

 

ค่าใช้จ่ายต่อการซื้อประกันการเดินทาง

   - ค่าประกันการเดินทางตามแพ็คเก็จ (รายละเอียดด้านล่าง)

 * หมายเหตุ : ความคุ้มครองและผลประโยชน์ของผู้ซื้อประกัน จะเป็นไปตามข้อตกลงตามแพ็จเกจที่ท่านเลือกซื้อ และรับผลประโยชน์จากทาง Allianz global assistance เท่านั้น ซึ่งท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับคำแนะนำอื่นๆ ได้จากสิริทัวร์เซ็นเตอร์ 

(หากตารางภาพไม่ชัด สามารถโหลดไฟล์เพื่อชมภาพขนาดใหญ่ได้)

ติดต่อสิริทัวร์เซ็นเตอร์

โทร 02-515-1005

อีเมลล์ Por@siritourcenter.com

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
Siri tour center©2017 by Yuravra
Tel. 02-515-1005 | Info@siritourcenter.com
บางกะปิ - กรุงเทพมหานคร - ประเทศไทย
ทัวร์ - ทัวร์ยุโรป - กรุ๊ปเหมา - ทัวร์ต่างประเทศ - เที่ยวยุโรป
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now