top of page

FIT and GO

FIT AND GO คือ แพ็จเก็จท่องเที่ยวสำหรับนักเดินทางตัวยง ซึ่งสามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง หรือเป็นลักษณะกลุ่มย่อย

 

ท่านสามารถเลือกซื้อแพ็คเก็จ FIT AND GO ได้ โดยสามารถติดต่อผ่านตัวแทนขายของสิริได้แล้ววันนี้ คลิ๊กเลย "                  "

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-515-1005

อีเมลล์ Por@siritourcenter.com

หมายเหตุ : สิริฯ ไม่จำหน่าย FIT and GO เองทุกกรณี

bottom of page